09 augustus 2023

Free Press Unlimited (FPU) en Reporters Without Borders (RSF) vormen een strategische alliantie om journalistiek te versterken.

De twee in Europa gevestigde stichtingen bundelen hun krachten in een strategische alliantie gericht op het bevorderen van kwaliteitsjournalistiek en het beschermen van persvrijheid. Zonder afbreuk te doen aan hun individuele identiteit, willen FPU en RSF hun activiteiten en doelstellingen op elkaar afstemmen, waaronder het versterken van de journalistieke vrijheid, het bevorderen van duurzame mediamarkten en het cultiveren van een gezonde publieke ruimte waarin journalistiek kan floreren. De alliantie zal hen in staat stellen de schaal van hun activiteiten en innovatie te vergroten.

 

De alliantie komt op het juiste moment, nu het communicatie- en informatielandschap een paradigmaverschuiving ondergaat, waardoor gezamenlijke inspanningen nodig zijn om urgente uitdagingen zoals digitale journalistiek, discriminatie en corruptie aan te pakken. RSF-cijfers uit 2022 laten een recordaantal van 533 journalisten zien die momenteel wereldwijd worden vastgehouden, maar ook het toegenomen aantal journalisten dat wordt vermoord (57). De wereldwijd 16 jaar op rij afnemende persvrijheid maakt samenwerking noodzakelijk.

 
Beeld: Bodine Koopmans.

"Wanneer je zo'n synergie ervaart terwijl je als partners samenwerkt aan kerninitiatieven, is het zinvol om te onderzoeken of er manieren zijn om beide organisaties nog meer te versterken," zegt Ruth Kronenburg, Executive Director van Free Press Unlimited. "Ik ben ervan overtuigd dat RSF de juiste partner is voor FPU om de strijd voor persvrijheid over de hele wereld te winnen. Hun creatieve denkkracht is van toegevoegde waarde voor al ons werk met partners in het veld." 

 

RSF en FPU zijn al meer dan dertig jaar solidair met journalisten over de hele wereld die deze waarden uitdragen. Samen delen FPU en RSF de visie om ervoor te zorgen dat betrouwbare informatie voor iedereen beschikbaar is en erkennen ze de cruciale rol ervan bij het handhaven van democratie, burgerlijke eendracht, vrede, ontwikkeling en mensenrechten. Hun mandaat komt overeen met artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en belangrijke verklaringen over journalistieke ethiek, waaronder de Verklaring van München over de plichten en rechten van journalisten.

 

"Onze strategische alliantie met FPU is het resultaat van een vruchtbare samenwerking op verschillende gebieden en van de kwaliteit van de relatie op menselijk niveau", stelt secretaris-generaal en directeur-generaal Christophe Deloire van RSF. ''Dit opent de vloer voor een betere coördinatie van activiteiten en de versterking van gemeenschappelijke activiteiten, om alle crises die de journalistiek raken beter aan te pakken en de toekomst van deze maatschappelijke functie voor te bereiden."

 

Beide organisaties delen een geschiedenis van samenwerking: FPU is lid van het Forum for Information and Democracy geïnitieerd door RSF om het Partnership te implementeren dat nu door 50 landen is ondertekend, en samen te werken aan de ontwikkeling van het Journalism Trust Initiative (JTI). FPU heeft RSF uitgenodigd om deel te nemen aan het "A Safer World for the Truth" project dat gaat over misdaden tegen journalisten. FPU, een in Amsterdam gevestigde NGO die bekend staat om haar wereldwijde noodhulp aan journalisten en mediaprofessionals, zet zich samen met meer dan 300 lokale partners in voor de bevordering van persvrijheid en onafhankelijke media in meer dan 50 landen. RSF, een in Parijs gevestigde organisatie met kantoren in 14 steden en correspondenten in 144 landen, komt op voor het recht op toegang tot betrouwbare en vrije informatie. De organisatie verdedigt de persvrijheid en heeft initiatieven gelanceerd om systemische marktoplossingen en multilaterale inspanningen te ontwikkelen om de uitdagingen van de informatiechaos aan te pakken.