16 augustus 2023

Blokkade van media in Soedan zorgen voor te weinig aandacht voor de erbarmelijke omstandigheden.

Onder leiding van Free Press Unlimited’s partner Dabanga - Radio, TV en Online, in samenwerking met het Soedanese Journalisten Syndicaat en Journalisten voor Mensenrechten (Jahr), brengen vertegenwoordigers van diverse Soedanese onafhankelijke media een gezamenlijke verklaring uit. Hierin staat dat de strijdende partijen in Soedan zich niet houden aan het internationale recht. Dit heeft negatieve gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting en de media in het land. Journalisten zijn aangevallen en gedood, geïntimideerd en verhinderd om verslag uit te brengen, media zijn geplunderd en apparatuur is vernield. Vrouwelijke journalisten worden geconfronteerd met extra gevaren zoals seksueel geweld.

De gezamenlijke verklaring wijst op de obstakels waarmee mediaprofessionals in verschillende gebieden van het land te maken hebben. In de hoofdstad Khartoem wordt het journalisten en mediabedrijven actief onmogelijk gemaakt om te werken. In de regio's waar ontheemde burgers wonen, mogen journalisten niet openlijk verslag uitbrengen. De situatie in conflictgebieden zoals Darfur heeft geleid tot een media black-out.

Leon Willems, oud-directeur en Senior Advisor International Partnerships bij Free Press Unlimited, benadrukt de ernst van de situatie: ‘’Er zijn inmiddels meer dan 3 miljoen mensen op de vlucht, waarvan naar schatting meer dan een miljoen naar het buitenland is vertrokken. In het land zijn duizenden doden, misschien wel tienduizenden doden te betreuren. De verificatie van die cijfers is moeilijk vanwege de totale blokkade van de internationale en nationale media. Een reactie en interventie van de internationale gemeenschap is totaal afwezig, hoewel het een van de grootste vluchtelingenstromen van de afgelopen jaren is. Groter dan Syrië.’’  

 

Leon Willems geeft vanuit zijn uitgebreide expertise graag duiding aan de situatie in Soedan. Hij is beschikbaar voor 1-op-1 interviews en tafelgesprekken. Neem contact op met Karlijn Knipping via knipping@freepressunlimited.org

of +31 (0) 682091209

 

Via Free Press Unlimited’s noodfonds, Reporters Respond, bieden we hulp, juridische ondersteuning en veiligheidsadviezen aan journalisten en media in nood, zodat zij hun werk zo snel mogelijk kunnen hervatten. Sinds de uitbraak van de oorlog in Soedan laten de toenemende verzoeken via dit noodfonds wederom zien dat de omstandigheden voor journalisten en media erbarmelijk zijn. De meeste verzoeken gaan om hulp bij evacuatie, nieuwe apparatuur en medische bijstand.

De ondertekenaars van de gezamenlijke verklaring roepen daarom alle strijdende partijen op om journalisten toe te staan verslag te doen van de huidige situatie, om vrij verkeer van mediawerkers en hun apparatuur toe te staan, om censuur, pesterijen en aanvallen op mediawerkers, mediakantoren en hun uitzend- en publicatieplatforms te staken. Daarnaast roepen de ondertekenaars de strijdende partijen op om buitenlandse pers toe te laten tot het land.

 
Lees het volledige statement hier (Engels):
 
Lees meer over de crisis in Soedan en Free Press Unlimited's werk:
Statement
 
FPU's werk